perfecţionarea cadrelor didactice

Perfecţionarea cadrelor didactice s-a desfăşurat în mod continuu la nivelul şcolii prin participarea constantă la activităţile comisiilor metodice. Comisia coordonată de directorul unităţii, a identificat nevoile de perfecţionate ale personalului didactic şi nedidactic al şcolii, iar mapa comisiei a fost întocmită de d-nele Silvia Badea şi Nela Voicu.

Formele de pregătire continuă sunt: