FACILITăţI

 •    Clase cu mobilier nou dotate cu table clasice/marker;

 •    Laboratoare de informatică;

 •    Cabinete discipline tehnologice/economice;

 •    Cabinet limba romană;

 •    Cabinet matematică;

 •    Cabinet fizică-chimie;

 •    Cabinet istorie-biologie;

 •    Cabinet geografie-religie;

 •    Cabinet muzică;

 •    Cabinet limba engleză;

 •    Cabinet socio-umane;

 •    Laboratoare industrie alimentară;

 •    Laborator alimentaţie publică;

 •    Ateliere confecţii;

 •    Atelier turism;

 •    Atelier construcţii;

 •    Sala de sport;

 •    Cabinet terapii specifice;

 •    Cabinet medical;

 •    Cabinet stomatologic;

 •    Sala de mese;

 •    Cancelarie;

 •    Contabilitate;

 •    Secretariat.