Anexa 1 la OMEN nr. 3218 / 21.03.2014

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CLASA A IX-A
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL

Aria curriculară/
Disciplină/Modul

 Alocarea orelor de studiu

Nr. de ore/
Săptămână

Nr. total
ore/
săptămână

Nr. de săptămâni

Nr. ore/ an
școlar

TC

CD

CDL

Arii
curriculare

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

4

-

-

30

33

132

Limba și literatura română*

3

-

-

 

Limba modernă 1

1

-

-

Limba modernă 2

-

-

-

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

6

 

-

198

Matematică

2

-

-

 

Fizică

1

-

-

Chimie

1

-

-

Biologie

2

-

-

OM ȘI SOCIETATE

4

-

-

132

Istorie

1

 

 

 

Geografie

1

 

 

Socio-umane/Logică,
argumentare și comunicare

1

-

-

Religie

1

-

-

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

2

-

-

66

Educație fizică și sport

2

-

-

 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

1

-

33

Consiliere și orientare

 

1

-

 

TEHNOLOGII

1

12

-

429

Tehnologia informației și a comunicațiilor

1

-

-

 

Cultură de specialitate

-

4

-

Pregătire practică
săptămânală 1

-

8

-

Total ore TC/CD

17

13

-

990

Stagii de pregătire practică
CDL2

-

-

30

30

4

120

Total ore/an școlar

561

429

120
ore/an

 

 

1110

TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză

4

-

-

 

33

132

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CLASA A X-A
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL


Aria curriculară/
Disciplină/Modul

Alocarea orelor de studiu

Nr. de ore/
Săptămână

Nr. total
ore/
săptămână

Nr. de săptămâni

Nr. ore/ an
școlar

TC

CD

CDL

Arii
curriculare

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

4

 

-

30

33

132

Limba și literatura română*

3

-

-

 

Limba modernă 1

1

-

-

Limba modernă 2

-

-

-

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

3

-

-

99

Matematică

2

-

-

 

Fizică

1

-

-

OM ȘI SOCIETATE

4

-

-

132

Socio-umane / Psihologie

1

-

-

 

Istorie

1

 

 

Geografie

1

 

 

Religie

1

 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

2

-

-

66

Educație fizică și sport

2

-

-

 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

1

-

33

Consiliere și orientare

 

1

-

 

TEHNOLOGII

1

15

-

528

Tehnologia informației și a comunicațiilor

1

-

-

 

Cultură de specialitate

-

3

-

Pregătire practică 1

-

12

-

Total ore TC/CD

14

16

 

990

Stagiu de pregătire practică2

-

-

30

30

4

120

Total ore/an școlar

462

528

120

 

 

1110

TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză

4

-

-

 

33

132

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CLASA A XI-A
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL


Aria curriculară/
Disciplină/Modul

 Alocarea orelor de studiu

Nr. de ore/
Săptămână

Nr. total
ore/
săptămână

Nr. de săptămâni

Nr. ore/ an
școlar

TC

CD

CDL

Arii
curriculare

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

4

 

-

30

30

120

Limba și literatura română*

3

-

-

 

Limba modernă 1

1

-

-

Limba modernă 2

-

-

-

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

3

-

-

90

Matematică

2

-

-

 

Fizică

1

-

-

OM ȘI SOCIETATE

1

-

-

30

Socio-umane / Educație antreprenorială

1

-

-

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

1

 

 

30

Educație fizică și sport

1

 

 

 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

1

-

30

Consiliere și orientare

 

1

-

 

TEHNOLOGII

1

19

-

600

Tehnologia informației și a comunicațiilor

1

-

-

 

Cultură de specialitate

-

3

-

Pregătire practică 1

-

16

-

Total ore TC/CD

10

20

-

900

Stagiu de pregătire practică2

-

-

30

30

7

210

Total ore/an școlar

300

600

210

 

 

1110

TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză

4

-

-

 

30

120

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CLASA A XII-A
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL


Aria curriculară/
Disciplină/Modul

Alocarea orelor de studiu

Nr. de ore/
Săptămână

Nr. total
ore/
săptămână

Nr. de săptămâni

Nr. ore/ an
școlar

TC

CD

CDL

Arii
curriculare

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

3

 

-

30

30

90

Limba și literatura română*

2

-

-

 

Limba modernă 1

1

-

-

Limba modernă 2

-

-

-

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

2

-

-

60

Matematică

2

-

-

 

Fizică

-

-

-

OM ȘI SOCIETATE

1

-

-

30

Socio-umane / Educație antreprenorială

1

-

-

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

1

 

 

30

Educație fizică și sport

1

 

 

 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

1

-

30

Consiliere și orientare

 

1

-

 

TEHNOLOGII

1

21

-

660

Tehnologia informației și a comunicațiilor

1

-

-

 

Cultură de specialitate

-

3

-

Pregătire practică 1

-

18

-

Total ore TC/CD

8

22

-

900

Stagiu de pregătire practică2

-

-

30

30

5

150

Total ore/an școlar

240

660

150

 

 

1050

TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză

4

-

-

 

30

120

*În cazul învățământului profesional organizat în limbile minorităților naționale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române
Notă:

1. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră.

2. Stagiul de pregătire practică se desfășoară la operatorul economic/instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învățământ cu respectarea numărului total de ore/săptămână și a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel: