Scurt istoric

Clădirea Școlii Profesionale Speciale nr. 3 a fost construită în 1928 ca locuinţă privată. Corpul mare ( A) era destinat  proprietarilor.  Corpul mic ( B) era rezervat birourilor, iar la etajul acestuia locuiau servitorii.

Graţie donaţiei domnului IOAN TEODORU din anul 1934, locaţia situată în strada MARCEL IANCU (fostă ARG) nr. 7 a devenit instituţie de învăţământ abia după 1945. Astfel, între 1950-1970 aici se află sediul Școlii de Comerţ, pentru ca  în anii `70  să  funcţioneze un  LICEU DE POLIGRAFIE.

Între 1975 și 1982, Școala Profesională Experimentală, aflată sub patronajul Ministerului Învățământului de la acea vreme, situată în Palatul Ghica,  este  transferată în sediul din strada Marcel Iancu nr. 7.  Așa începe profesionalizarea  în acest spațiu a tinerilor (băieţi şi fete) cu deficienţă mintală în specializări precum:

Băieţii învăţau tâmplărie şi lăcătuşerie, iar fetele croitorie şi legătorie.

Actualmente, Școala Profesională Specială nr. 3 funcționează în baza  OMEN nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special și a notei de fundamentare privind elaborarea acestora, profesionalizând elevi cu dizabilităţi de intelect şi asociate în  domenii şi calificări conform nomenclatorului de meserii nr. 4121/13.06.2016.  

Elevii sunt înscrişi în unitate conform prevederilor OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2011-2012 și cu  OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

Durata de şcolarizare este de 4 ani.

      Şcoala dispune de  19 săli de curs, astfel:

 • 2  laboratoare de informatică
 •  5 cabinete de discipline tehnologice/economice
 •  laborator de industrie alimentară și alimentație publică
 •  2 ateliere confecții
 •  1 atelier construcții
 •  Cabinet limba română/limba engleză
 • Cabinet matematică
 • Cabinet fizică-chimie
 • Cabinet istorie-religie
 • Cabinet socio-umane
 • 2 Cabinete terapii specifice
 •  1 sală de mese (cu servire gratuită a  2 mese/zi);
 •  1 sală de sport;
 •  1 cabinet medical stomatologic;
 •  1 cabinet medical de medicină generală.

Sala de curs

 

 

 

Sala de meseCabinet stomatologic