GRAFICUL ŞEDINŢELOR PE ŞCOALĂ

CU PĂRINŢII ELEVILOR

An şcolar 2012-2013

  1. ŞEDINŢA CU COMITETELE DE PĂRINŢI PE CLASE, PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR  –  octombrie 2012;

  2. ŞEDINŢA CU CLASELE a IX-a –  noiembrie 2012;

  3. ŞEDINŢA CU CLASELE a X-a –  decembrie 2012;

  4. ŞEDINŢA CU CLASELE a XII-a –  februarie 2013;

  5. ŞEDINŢA CU CLASELE a XI-a –  martie 2013;

  6. ŞEDINŢA CU COMITETELE DE PĂRINŢI PE CLASE – aprilie 2013;

  7. ŞEDINŢA CU CLASELE a XIII-a –  mai 2013;

  8. ANALIZA DE FINAL – iunie 2013.

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

 

Preşedinte  – Stoica Mihail
Vicepre
şedinte  – Caval Marin

Membrii Ganciu Antoanela

              –  Costache Marcela

                     

 

  Regulament Comitetul de părinţi al clasei

  Regulament Consiliul reprezentativ al părinţilor