LEGISLAŢIE

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

  Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6552/13.12.2011

  Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de arte şi meserii-nivelul 1 de calificare, an de completare-nivelul 2 de calificare şi liceu tehnologic-nivelul 3 de calificare